Systemy IT

  • Analiza i modelowanie procesów
  • Opracowanie specyfikacji systemów IT
  • Zarządzanie projektami wdrożeniowymi
  • Budowanie stron www
  • Wdrażanie serwisów typu Intranet i Extranet
  • Wdrażanie systemów CRM
  • Zarządzanie kampaniami Adwords
Skip to content